Relgionen

Grekerane trudde på mange gudar. Gudane oppførte seg nesten som mennesker. Dei vart forelska og sjalu, hadde gleder og sorger.

Somme gonger vart dei uvenner.  Andre gonger festa dei og var lykklege.  Gudane var udøyelege, og det var dei som bestemte kva som skulle skje med menneska.