Quiz

QUIZ

 Les på Menyen for og finne svara !

Lykke til!

- Grekerane var glade i å _________________.

- Andre gonger festa dei og var                       .

- Grekarane brukte _____________ til å oppbevare mat, __________ og vin.

- Statuane vart støypte i            eller hogd ut i marmor.

                      ligg i Egypt, ikkje langt frå Kairo.

-  Kairo er hovedstaden i __________.

- Førstepremien i olympia var ein _______ av _______.

- Mannen som laga Alexandria var ______ år gammal.

- Grekerene trudde på mange ____________.

- hovedstaden i Hellas er ____________.